Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Veranderingen op de website

05 juli 2016


Vanaf vandaag worden er enkele wijzigingen doorgevoerd op deze website. Met deze aanpassingen willen wij helpen om uw gegevens actueel te houden en proberen we nog beter aan te sluiten bij de huidige regelgeving.

Houd uw gegevens actueel; voorkom teleurstelling achteraf
Woningcorporaties moeten sinds 1 januari 2016 woningen passend toewijzen. Dat betekent dat de hoogte van de netto huur moet aansluiten bij de hoogte van het verzamelinkomen en de huishoudgrootte van de nieuwe huurder.

Als u uw gegevens goed invult, dan krijgt u alleen de woningen te zien waarop u kunt reageren (passend aanbod). Deze gegevens worden bij toewijzing van een woning altijd gecontroleerd. Als uw gegevens niet kloppen kan de toewijzing niet doorgaan. Met het actueel houden van uw gegevens voorkomt u dus teleurstellingen achteraf.

Wat verandert er?

  • Melding inkomen verouderd: elke woningzoekende ontvangt na inloggen een melding dat zijn inkomensgegevens mogelijk verouderd zijn. De inkomensverklaring van 2015 is namelijk beschikbaar en op te vragen bij de Belastingdienst (via de Belastingtelefoon 0800-0543). Pas na het invullen van het actuele inkomen en jaartal verdwijnt deze melding. Om te bepalen wat uw inkomen is, moet u beschikken over een inkomensverklaring.

  • Automatische indexering verzamelinkomen: het opgegeven verzamelinkomen wordt vanaf nu automatisch geïndexeerd naar het huidige jaar (2016). Dit geïndexeerde inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren.

  • Netto huur: in plaats van de bruto huurprijs wordt de netto huurprijs getoond in de woningadvertenties en zoekresultaten. De netto huurprijs (bruto huurprijs minus de servicekosten) sluit beter aan bij de huidige regelgeving rond inkomensgrenzen en maximale netto huurprijzen. Ook zijn huurprijzen van woningen binnen uw passend aanbod hierdoor beter met elkaar te vergelijken.


Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.