Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Ik heb een doorlopende machtiging. Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?
Als u inlogt, klikt u door naar Mijn account/Mijn Profiel. Bij Overzicht van mijn gegevens ziet u direct de mogelijkheid om het rekeningnummer te wijzigen. 
Wanneer wordt het verlengingsgeld afgeschreven als ik een doorlopende machtiging heb afgegeven?

Als u een doorlopende machtiging heeft afgegeven, wordt het verlengingsgeld pas afgeschreven ná het verstrijken van de einddatum van uw inschrijving. Is het verlengingsgeld twee weken ná de einddatum niet van uw rekening afgeschreven, neem dan contact op met een van de Groninger corporaties.

Hoe kan ik zien tot welke datum mijn inschrijving geldig is?

Om uw geldigheidsdatum te bekijken logt u in. Vervolgens klikt u bij Mijn account op Profiel. Hier ziet u tot welke datum uw inschrijving geldig is.

Hoe kan ik mijn verlenging betalen?

Er zijn drie verschillende manieren om de verlengingskosten te betalen:

 • U kunt een doorlopende machtiging afgeven:
  - via de link in de e-mail die u van ons heeft ontvangen;
  - via deze website. Als u inlogt krijgt u automatisch een melding voor het afgeven van de doorlopende machtiging;
  - via de antwoordkaart die u per post heeft ontvangen.
  Als u de doorlopende machtiging afgeeft, worden jaarlijks automatisch de verlengingskosten van uw rekening afgeschreven. Zo kunt u het niet per ongeluk vergeten. U krijgt ter kennisgeving hiervan zes weken voor het verlopen van uw geldigheidsdatum een e-mail op het bij ons geregistreerde e-mailadres. U bent er dan vast op voorbereid dat de verlengingskosten van uw rekening gehaald zullen worden. Ook kunt u nog tijdig besluiten uw inschrijving te beëindigen, indien u dit wenst.
 • U kunt zelf de verlengingskosten overmaken naar rekeningnummer NL 73 RABO 0369 2813 30 op naam van WoningNet Groningen, onder vermelding van uw registratienummer. Let op! Als u geen registratienummer vermeldt, kan de betaling niet verwerkt worden.
  Als u geen doorlopende machtiging afgeeft, krijgt u zes weken voor het verlopen van de geldigheidsdatum van uw inschrijving op het bij ons geregistreerde e-mailadres een verzoek tot het betalen van de verlengingskosten.
  Het is niet mogelijk de verlengingskosten voor meerdere jaren en/of inschrijvingen tegelijk over te maken.
 • U kunt de verlengingskosten ook via iDeal betalen. U hoeft dit niet speciaal aan te vragen: als u inlogt op krijgt u - vanaf zes weken voor het verlopen van de geldigheidsdatum van uw inschrijving - automatisch een melding op de website voor het afgeven van een doorlopende machtiging , of het betalen met iDeal. Ook krijgt u zes weken voor het verlopen van de geldigheidsdatum van uw inschrijving op het bij ons geregistreerde e-mailadres een verzoek tot het betalen van de verlengingskosten.
Hoe weet ik of de verlenging van mijn inschrijving gelukt is?

Om te zien of de verlenging verwerkt is, logt u in. Vervolgens klikt u bij Mijn account op Profiel. Hier ziet u tot welke datum uw inschrijving geldig is. Als deze datum één jaar later is, is de verlenging van uw inschrijving geslaagd.

Wat kost een verlenging?

Een verlenging kost jaarlijks 21,30 euro.

Ik wil mijn inschrijving verlengen, maar dit is niet mogelijk. Wat moet ik doen?

Pas nadat u een e-mail of brief heeft ontvangen is het mogelijk om uw inschrijving te verlengen. Heeft u wel al een e-mail of brief ontvangen en kunt u nog steeds niet verlengen? Neem dan contact op met een van de Groninger corporaties.

Mijn inschrijving is komen te vervallen omdat ik de verlengingskosten niet heb betaald. Kan ik dit nog herstellen?

Als u bent uitgeschreven omdat u de verlengingskosten niet heeft betaald, kunt u deze binnen één jaar na de uitschrijfdatum alsnog betalen. Uw inschrijving wordt dan hersteld. Let op dat u óók de verlengingskosten van het huidige jaar betaald.

Bent u langer dan één jaar, maar korter dan twee jaar uitgeschreven, dan kunt u een verzoek voor herstel van uw inschrijving indienen. Neem hiervoor contact op met een van de corporaties. De corporatie vertelt u wat u vervolgens moet doen.

Bent u langer dan twee jaar uitgeschreven dan kan uw inschrijving niet meer hersteld worden. U kunt een nieuwe inschrijving aanmaken.

Waarom heb ik geen brief ontvangen over de verlengingskosten?

De brieven en e-mails zijn verstuurd naar het bij WoningNet geregistreerde postadres of e-mailadres. Wanneer uw adresgegevens niet meer actueel zijn, ontvangt u de brief en/of e-mail niet. Wij adviseren u te controleren of uw postadres en e-mailadres kloppen. Dit doet u door in te loggen. Vervolgens klikt u bij Mijn account op Profiel. Indien nodig, kunt u de gegevens vervolgens eventueel gelijk wijzigen. U kunt de naar u verstuurde brief ook opvragen door in te loggen. U vindt de brief bij Mijn account > Mijn berichten.

Ik heb geen brief ontvangen maar wil wel de inschrijving verlengen.

Op deze pagina kunt u WoningNet machtigen om jaarlijks de verlengingskosten van uw rekening af te schrijven. Met een doorlopende machtiging bent u ervan verzekerd dat u ingeschreven blijft bij WoningNet. Als u de jaarlijkse verlengingskosten niet betaalt, vervalt uw inschrijving bij WoningNet en verliest u uw opgebouwde punten.

Mijn jaarinkomen ligt boven de inkomensgrens. Is het zinvol om mijn inschrijving te verlengen?

Als uw inkomen hoger is en als u denkt dat dit zo blijft, is een inschrijving bij WoningNet misschien niet meer zinvol. Is uw inkomen lager of verwacht u dat uw inkomen in de toekomst zal dalen, kan het wel de moeite waard zijn om ingeschreven te blijven. Wanneer u zich uitschrijft als woningzoekende vervallen hiermee al uw punten.

Uitzonderingen
De nieuwe regels gelden voor bijna alle woningzoekenden. Mensen die vanwege sloop of ingrijpende renovatie hun woning uit moeten (wijkvernieuwingsurgenten) kunnen ook met een hoger inkomen nog wel reageren op sociale huurwoningen bij WoningNet. Dit geldt ook voor woningzoekenden met een rolstoelindicatie voor een rolstoelgeschikte woning in Groningen.

Hoe kan ik mij uitschrijven?

Log in en klik bij Mijn account op Profiel. Bij Overzicht van mijn gegevens ziet u aan de rechterkant de knop om u uit te schrijven. Let op! Als u actuele en/of lopende reacties heeft, kunt u zich niet uitschrijven.


Houd er rekening mee dat de opgebouwde punten vervallen als u zich uitschrijft. Administratiekosten die al betaald zijn, worden in geen geval terugbetaald.

Ik wil mij uitschrijven maar ik heb nog actuele of lopende reacties op woningen.

Wanneer u nog actuele reacties hebt, kunt u zich niet uitschrijven als woningzoekende.

U kunt uw actuele reacties intrekken via de website, bij Mijn reacties. Hierna kunt u zichzelf uitschrijven bij Mijn account.

Wanneer u nog lopende reacties hebt kunt u zich niet als woningzoekende uitschrijven.
U kunt het later nog eens proberen. Zodra de woningen bij uw lopende reacties verhuurd zijn en de woningcorporatie de woning heeft afgemeld, worden de woningen getoond bij uw historische reacties. Hierna kunt u zichzelf uitschrijven via de website bij Mijn account.

of

Als u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u niet wilt dat er verlengingskosten worden afgeschreven, dan kunt u zichzelf voor de einddatum van uw inschrijving uitschrijven.

Hoe betaal ik mijn verlengingskosten vanuit het buitenland?

Wanneer een woningzoekende in het buitenland verblijft en een betaling wil doen aan WoningNet, moet op de overschrijvingskaart de volgende informatie staan:

 • IBAN Rekeningnummer van WoningNet: NL 73 RABO 0369 2813 30;
 • Het registratienummer van de woningzoekende;
 • De BIC-code (ook wel Swift-code genoemd), die geldt voor alle rekeningnummers van de Rabobank: RABO NL 2 U.

LET OP! Als deze informatie niet juist is vermeld op de overschrijvingskaart, verwerkt de bank de betaling niet goed.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.