Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Rolstoelwoningen


Op WoningNet worden ook rolstoelwoningen gepubliceerd. Een rolstoelwoning is een medisch aangepaste woning die geschikt is voor een rolstoelgebruiker. Deze woningen zijn te herkennen aan het woord ‘Rolstoelwoning’ dat in de advertentie genoemd wordt.

Rolstoelwoning
Iedereen kan op een rolstoelwoning reageren als aan de criteria wordt voldaan, maar woningzoekenden met een indicatie voor een rolstoelwoning hebben voorrang. Daarna hebben kandidaten met een rolstoeltoegankelijke-indicatie voorrang. De medische aanpassingen in een woning blijven zoveel mogelijk in stand.

Rolstoelindicatie aanvragen
De hulpverleningsdienst Groningen beoordeelt of u in aanmerking komt voor een rolstoelindicatie. U kunt een rolstoelindicatie krijgen als u in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in Groningen bent geïndiceerd voor een verhuizing. Het telefoonnummer van de Hulpverleningsdienst Groningen is (050) 367 42 00. Klik hier voor meer informatie.

Rolstoelwoningen van Patrimonium
Rolstoelwoningen van Christelijke Woningstichting Patrimonium worden niet gepubliceerd op deze website. U kunt dus niet zelf op deze woning reageren. Als u ingeschreven staat bij Patrimonium en een rolstoelindicatie heeft, wordt u door Patrimonium benaderd voor een woningtoewijzing.

Rolstoeltoegankelijkewoning
Een rolstoeltoegankelijkewoning is toe- en doorgankelijk voor een rolstoelgebruiker, maar is niet specifiek aangepast. Iedereen kan reageren, maar woningzoekenden met een rolstoeltoegankelijke-indicatie hebben voorrang op deze woning. Daarna hebben kandidaten met een rolstoelindicatie voorrang. De Hulpverleningsdienst Groningen bepaalt of iemand een rolstoeltoegankelijke-indicatie krijgt.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.