Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Puntentelling


U ontvangt punten door inschrijving en door wonen (woonduurpunten).

Punten door inschrijving
Vanaf het moment dat u staat ingeschreven bij WoningNet ontvangt u 1 punt per maand.

Punten door wonen (woonduurpunten)
Woont u in een huurwoning van een van de Groninger corporaties en heeft u een huurcontract op eigen naam dan ontvangt u voor elke maand dat u in uw huidige woning woont een halve punt per maand extra. Bent u inwonend of staat het huurcontract op naam van een instelling, dan komt u hier niet voor in aanmerking.

Woonduurpunten activeren
Ga naar uw inschrijfgegevens en vul onder huidige woonsituatie de naam van uw corporatie in. Ook vermeldt u de ingangsdatum van uw huidige huurcontract. Uw woonduurpunten worden automatisch berekend en direct verwerkt.

Beëindiging woonduurpunten
Als uw huurovereenkomst eindigt, dan vervallen de opgebouwde woonduurpunten. Uw adreswijziging moet u zelf aanpassen op uw inschrijving.

Voorbeelden woonduurpunten

  • Mevrouw Vos woont in een koopwoning in Utrecht, maar staat al 7 jaar ingeschreven als woningzoekende voor de stad Groningen. Door haar inschrijving heeft zij nu 84 punten (7 jaar = 84 maanden, 84 x 1 punt = 84 punten). Omdat mevrouw Vos niet een sociale huurwoning in Groningen woont, krijgt zij geen punten uit woonduur. In totaal heeft mevrouw Vos nu dus 84 punten.
  • Het echtpaar Van Hoof woont in Groningen en staat al 5 jaar ingeschreven. Door hun inschrijving hebben zij 60 punten (5 jaar = 60 maanden, 60 x 1 punt = 60 punten).
    Zij wonen al 20 jaar in dezelfde sociale huurwoning van een corporatie in Groningen. Daardoor hebben zij 120 punten uit woonduur (20 jaar = 240 maanden, 240 x 0,5 punt = 120 punten). In totaal heeft het echtpaar Van Hoof nu dus 60 + 120 = 180 punten.
  • Helma Kuit en Wim Peters wonen al 4,5 jaar samen in dezelfde huurwoning in Groningen, maar hebben zich nog niet ingeschreven als woningzoekende. Zij hebben daarom nog geen punten. Zij huren een sociale huurwoning van een corporatie in Groningen. Als zij zich nu inschrijven als woningzoekende, dan krijgen ze meteen 27 punten uit woonduur (4,5 jaar = 54 maanden, 54 x 0,5 punten = 27 punten). In totaal kunnen zij dus nu rekenen op 27 punten.
  • De heer Bruins staat 2 jaar ingeschreven en huurt ook al 2 jaar een sociale huurwoning van een corporatie in Groningen. Door zijn inschrijving heeft hij 24 punten (2 jaar = 24 maanden, 24 x 1 punt = 24 punten) en uit woonduur heeft hij 12 punten (2 jaar = 24 maanden, 24 x 0,5 punt = 12 punten). In totaal heeft de heer Bruins 24 + 12 = 36 punten. Als de heer Bruins zijn huurovereenkomst beëindigt, vervallen de woonduurpunten. De heer Bruins houdt dan alleen de 24 inschrijfpunten over.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.