Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe kan ik controleren of mijn reactie is vastgelegd?

Log in en klik op Mijn reacties en vervolgens op Actuele reacties of Lopende reacties. Hier ziet u welke reacties op sociale huurwoningen zijn vastgelegd.
Als u reageert op vrijesector- of koopwoningen krijgt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw reactie. U kunt deze reactie niet terug zien via Mijn reacties. De eigenaar van de woning neemt contact met u op als u in aanmerking komt voor de woning.

Hoe kan ik mijn inkomensdocumenten toevoegen (uploaden)?
Log in en ga naar Mijn account en dan het kopje Mijn documenten. Hier kunt u uw inkomensdocumenten toevoegen (uploaden). U kunt de digitale versie van uw inkomensverklaring of aanslag die u van de Belastingdienst heeft gekregen uploaden (in pdf-formaat), of een foto in jpg-, jpeg- of png-formaat. Zo kunt u bijvoorbeeld met uw smartphone een foto uploaden van uw papieren inkomensdocument. Elk document mag niet groter zijn dan 5MB. 
Wij vragen u om zelf het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een foto te maken van het document met de KopieID-app van de Rijksoverheid. Leest u ook de instructiepagina uploaden op een computer of uploaden met een mobiele telefoon.
 
Kan iedereen mijn inkomensdocumenten zien na uploaden?

Nee, alleen medewerkers van de corporatie die u een woning aanbiedt, kunnen de documenten zien om uw inkomen te controleren. Heeft u geen aanbieding, dan zijn de documenten niet op te vragen door de corporatiemedewerkers. De medewerkers van WoningNet kunnen uw documenten niet inzien, ook niet als u een woningaanbieding heeft. Zij kunnen alleen controleren of er een document aanwezig is in uw gegevens.

De documenten worden na een jaar automatisch verwijderd om te voorkomen dat er verouderde informatie blijft staan. Ook worden ze weggegooid als u zichzelf (of een ander persoon uit uw huishouden) uitschrijft.

Waarom krijg ik een melding dat mijn inkomensdocumenten ontbreken als ik wil reageren op een sociale huurwoning?

Het inkomen dat u opgeeft moet passen bij de huur van de woning. Als u actief reageert op het woningaanbod is het dus belangrijk dat uw inkomen klopt. Door het toevoegen van de inkomensdocumenten kan de corporatie vroeg in het aanbiedingsproces zien of u daadwerkelijk kans maakt op de woning. Door uw inkomen over te nemen van het document dat ook nodig is bij woningtoewijzing voorkomt u teleurstellingen en onnodige vertraging. Het aanbiedingsproces kan hierdoor sneller verlopen. Bij toewijzing voert de corporatie nog een definitieve controle uit als u alle documenten bij hen heeft ingeleverd.

In de toekomst kan het verplicht worden om uw inkomensdocumenten toe te voegen voordat u kunt reageren op het woningaanbod. 

Kan ik met een inkomen hoger dan de inkomensgrens reageren op het woningaanbod via WoningNet?

Nee, dat kan niet. Het kan alleen als u bij één van de onderstaande uitzonderingsgroepen behoort:

  • Personen die vanwege sloop of ingrijpende renovatie hun woning uit moeten (wijkvernieuwingsurgenten); 
  • Woningzoekenden met een indicatie voor een rolstoel(toegankelijke)woning.
Wanneer kan ik reageren op een rolstoelwoning in Groningen?

Dit kan alleen wanneer u een indicatie heeft die door de hulpverleningsdienst Groningen is verstrekt. Indien u een indicatie heeft voor een rolstoel(toegankelijke)woning, kunt u ook met een inkomen hoger dan de inkomensgrens reageren op sociale huurwoningen. Woningzoekenden met een indicatie voor een rolstoel(toegankelijke)woning in Groningen behoren tot de uitzonderingsgroep op de nieuwe regelgeving.

Wat doe ik als ik geen internet heb?

De corporaties helpen woningzoekenden als dat nodig is. In alle klantenpunten staan computers, waarmee u gebruik kunt maken van WoningNet. Ook helpen zij u graag met het aanmaken van een Digizine.

Heeft u een Steun en Informatiepunt (STIP) in de buurt? Ook de medewerkers van de STIPS kunnen u helpen.

Hoe vaak mag ik reageren?

U mag iedere week op twee sociale huurwoningen reageren. Naast deze reacties kunt u onbeperkt reageren op vrijesectorwoningen en koopwoningen.

Kan ik mijn reactie weer verwijderen?

Ja, dat kan zolang de reactietermijn nog niet is verstreken. U kunt een reactie verwijderen via Mijn account.

Wat betekent slaagkans?
De slaagkans laat zien hoe groot de kans is dat u de woning krijgt aangeboden. Bij de slaagkans wordt uw puntenaantal of urgentie/indicatie vergeleken met andere woningzoekenden die op de woning kunnen reageren. Bij de berekening van de slaagkans houden we rekening met de populariteit van de woning en de hoeveelheid weigeringen op soortgelijke woningen in het afgelopen jaar. De slaagkans wordt uitgedrukt in zeer hoog, hoog, gemiddeld, laag en zeer laag.
Waar vind ik de toegewezen woningen terug waarop ik zelf niet heb gereageerd?

Bij Verhuurd staan de woningen die tot een jaar geleden zijn toegewezen.
Via verschillende stappen selecteert u welke woningen u in het overzicht wilt zien.
Per verhuurde woning staat aangegeven hoe de woning is toegewezen en hoeveel woningzoekenden er in totaal op de woning reageerden.

Wat zijn actuele en lopende reacties?

Van een actuele reactie is de reactietermijn nog niet verstreken. U kunt deze reactie nog intrekken.
Van een lopende reactie is de reactietermijn wel verstreken. De woning is aangeboden aan een kandidaat, maar nog niet definitief toegewezen. Bij deze woningen ziet u op welke positie u staat. Heeft u een woning bezichtigd, dan kunt u hier tevens aangeven of u deze wilt accepteren of weigeren.

Wat zijn historische reacties?

Bij uw historische reacties staan de woningen waarop u enige tijd geleden heeft gereageerd. Deze woningen zijn inmiddels toegewezen aan een andere kandidaat.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.