Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe kan ik controleren of mijn reactie is vastgelegd?

Log in en klik op Mijn reacties en vervolgens op Actuele reacties of Lopende reacties. Hier ziet u welke reacties op sociale huurwoningen zijn vastgelegd.
Als u reageert op vrijesector- of koopwoningen krijgt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw reactie. U kunt deze reactie niet terug zien via Mijn reacties. De eigenaar van de woning neemt contact met u op als u in aanmerking komt voor de woning.

Kan ik met een inkomen hoger dan de inkomensgrens reageren op het woningaanbod via WoningNet?

Nee, dat kan niet. Het kan alleen als u bij één van de onderstaande uitzonderingsgroepen behoort:

  • Personen die vanwege sloop of ingrijpende renovatie hun woning uit moeten (wijkvernieuwingsurgenten); 
  • Woningzoekenden met een indicatie voor een rolstoel(toegankelijke)woning.
Wanneer kan ik reageren op een rolstoelwoning in Groningen?

Dit kan alleen wanneer u een indicatie heeft die door de hulpverleningsdienst Groningen is verstrekt. Indien u een indicatie heeft voor een rolstoel(toegankelijke)woning, kunt u ook met een inkomen hoger dan de inkomensgrens reageren op sociale huurwoningen. Woningzoekenden met een indicatie voor een rolstoel(toegankelijke)woning in Groningen behoren tot de uitzonderingsgroep op de nieuwe regelgeving.

Wat doe ik als ik geen internet heb?

De corporaties helpen woningzoekenden als dat nodig is. In alle klantenpunten staan computers, waarmee u gebruik kunt maken van WoningNet. Ook helpen zij u graag met het aanmaken van een Digizine.

Heeft u een Steun en Informatiepunt (STIP) in de buurt? Ook de medewerkers van de STIPS kunnen u helpen.

Hoe vaak mag ik reageren?

U mag iedere week op twee sociale huurwoningen reageren. Naast deze reacties kunt u onbeperkt reageren op vrijesectorwoningen en koopwoningen.

Kan ik mijn reactie weer verwijderen?

Ja, dat kan zolang de reactietermijn nog niet is verstreken. U kunt een reactie verwijderen via Mijn account.

Wat betekent slaagkans?
De slaagkans laat zien hoe groot de kans is dat u de woning krijgt aangeboden. Bij de slaagkans wordt uw puntenaantal of urgentie/indicatie vergeleken met andere woningzoekenden die op de woning kunnen reageren. Bij de berekening van de slaagkans houden we rekening met de populariteit van de woning en de hoeveelheid weigeringen op soortgelijke woningen in het afgelopen jaar. De slaagkans wordt uitgedrukt in zeer hoog, hoog, gemiddeld, laag en zeer laag.
Waar vind ik de toegewezen woningen terug waarop ik zelf niet heb gereageerd?

Bij Verhuurd staan de woningen die tot een jaar geleden zijn toegewezen.
Via verschillende stappen selecteert u welke woningen u in het overzicht wilt zien.
Per verhuurde woning staat aangegeven hoe de woning is toegewezen en hoeveel woningzoekenden er in totaal op de woning reageerden.

Wat zijn actuele en lopende reacties?

Van een actuele reactie is de reactietermijn nog niet verstreken. U kunt deze reactie nog intrekken.
Van een lopende reactie is de reactietermijn wel verstreken. De woning is aangeboden aan een kandidaat, maar nog niet definitief toegewezen. Bij deze woningen ziet u op welke positie u staat. Heeft u een woning bezichtigd, dan kunt u hier tevens aangeven of u deze wilt accepteren of weigeren.

Wat zijn historische reacties?

Bij uw historische reacties staan de woningen waarop u enige tijd geleden heeft gereageerd. Deze woningen zijn inmiddels toegewezen aan een andere kandidaat.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.