Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Reageren op een sociale huurwoning


Iedere week kunt u op maximaal twee sociale huurwoningen reageren. U moet voor de sluiting van de reactietermijn uw reactie plaatsen. De datum en tijd waarvoor de reactie binnen moet zijn, staan steeds op de website vermeld. U kunt alleen via internet een reactie plaatsen.

Het kan voorkomen dat u niet kunt reageren op een woning. Dit gebeurt als u een aanbieding voor een woning hebt. Of als u wilt reageren op een jongeren- of seniorenwoning en uw leeftijd niet passend is, of als uw inkomen niet aan de regels voldoet. Meer informatie hierover vindt u bij verdeling van woningen.

Iedere maandag rond 13.00 uur staat het totale woningaanbod van die week op de website. Op de eerstvolgende maandag vindt de selectie plaats. U heeft dus een week de tijd om reacties te plaatsen. Het moment van reageren in die week heeft geen invloed op de selectie. De selectie houdt alleen rekening met uw punten of urgentie.


Veelgestelde vragen

Waarom krijg ik een melding dat mijn inkomensdocumenten ontbreken als ik wil reageren op een sociale huurwoning?

Het inkomen dat u opgeeft moet passen bij de huur van de woning. Als u actief reageert op het woningaanbod is het dus belangrijk dat uw inkomen klopt. Door het toevoegen van de inkomensdocumenten kan de corporatie vroeg in het aanbiedingsproces zien of u daadwerkelijk kans maakt op de woning. Door uw inkomen over te nemen van het document dat ook nodig is bij woningtoewijzing voorkomt u teleurstellingen en onnodige vertraging. Het aanbiedingsproces kan hierdoor sneller verlopen. Bij toewijzing voert de corporatie nog een definitieve controle uit als u alle documenten bij hen heeft ingeleverd.

In de toekomst kan het verplicht worden om uw inkomensdocumenten toe te voegen voordat u kunt reageren op het woningaanbod. 

Hoe kan ik mijn inkomensdocumenten toevoegen (uploaden)?
Log in en ga naar Mijn account en dan het kopje Mijn documenten. Hier kunt u uw inkomensdocumenten toevoegen (uploaden). U kunt de digitale versie van uw inkomensverklaring of aanslag die u van de Belastingdienst heeft gekregen uploaden (in pdf-formaat), of een foto in jpg-, jpeg- of png-formaat. Zo kunt u bijvoorbeeld met uw smartphone een foto uploaden van uw papieren inkomensdocument. Elk document mag niet groter zijn dan 5MB. 
Wij vragen u om zelf het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een foto te maken van het document met de KopieID-app van de Rijksoverheid. Leest u ook de instructiepagina uploaden op een computer of uploaden met een mobiele telefoon.
 
Kan iedereen mijn inkomensdocumenten zien na uploaden?

Nee, alleen medewerkers van de corporatie die u een woning aanbiedt, kunnen de documenten zien om uw inkomen te controleren. Heeft u geen aanbieding, dan zijn de documenten niet op te vragen door de corporatiemedewerkers. De medewerkers van WoningNet kunnen uw documenten niet inzien, ook niet als u een woningaanbieding heeft. Zij kunnen alleen controleren of er een document aanwezig is in uw gegevens.

De documenten worden na een jaar automatisch verwijderd om te voorkomen dat er verouderde informatie blijft staan. Ook worden ze weggegooid als u zichzelf (of een ander persoon uit uw huishouden) uitschrijft.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.