Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe is mijn privacy beschermd als ik mijn inkomensdocumenten toevoeg (upload)?

Wij vragen u om zelf uw BSN nummer onleesbaar te maken voordat u het inkomensdocument toevoegt in uw inschrijfgegevens. Als u het document vanaf een smartphone uploadt kunt u hiervoor gebruik maken van de kopieID-app van de Rijksoverheid. U mag het document ook zelf bewerken en het BSN nummer doorstrepen. Hiervoor moet u eerst het document printen zodat u het BSN nummer kunt doorstrepen en vervolgens scant u deze opnieuw in. Houdt u er wel rekening mee dat u het originele document moet kunnen overhandigen bij een woningacceptatie.

Alleen als u een woningaanbieding heeft kan de medewerker van de corporatie uw documenten inzien om uw inkomen te controleren. Heeft u geen aanbieding, dan zijn de documenten niet op te vragen door de corporatiemedewerkers. De medewerkers van WoningNet kunnen uw documenten niet inzien, ook niet als u een woningaanbieding heeft.

De documenten worden na een jaar automatisch verwijderd om te voorkomen dat er verouderde informatie blijft staan. Ook worden ze weggegooid als u zichzelf (of een ander persoon uit uw huishouden) uitschrijft.

Hoe kan ik mijn inkomensdocumenten toevoegen (uploaden)?
Log in en ga naar Mijn account en dan het kopje Mijn documenten. Hier kunt u uw inkomensdocumenten toevoegen (uploaden). U kunt de digitale versie van uw inkomensverklaring of aanslag die u van de Belastingdienst heeft gekregen uploaden (in pdf-formaat), of een foto in jpg-, jpeg- of png-formaat. Zo kunt u bijvoorbeeld met uw smartphone een foto uploaden van uw papieren inkomensdocument. Elk document mag niet groter zijn dan 5MB. 
Wij vragen u om zelf het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een foto te maken van het document met de KopieID-app van de Rijksoverheid. Leest u ook de instructiepagina uploaden op een computer of uploaden met een mobiele telefoon.
 
Hoeveel punten heb ik opgebouwd?

Uw puntenaantal is te zien bij Profiel onder Mijn account. Eventuele woonduurpunten zijn hierin verwerkt.

Kan iedereen mijn inkomensdocumenten zien na uploaden?

Nee, alleen medewerkers van de corporatie die u een woning aanbiedt, kunnen de documenten zien om uw inkomen te controleren. Heeft u geen aanbieding, dan zijn de documenten niet op te vragen door de corporatiemedewerkers. De medewerkers van WoningNet kunnen uw documenten niet inzien, ook niet als u een woningaanbieding heeft. Zij kunnen alleen controleren of er een document aanwezig is in uw gegevens.

De documenten worden na een jaar automatisch verwijderd om te voorkomen dat er verouderde informatie blijft staan. Ook worden ze weggegooid als u zichzelf (of een ander persoon uit uw huishouden) uitschrijft.

Moet ik mijn inkomensdocumenten meenemen bij een woningtoewijzing?
Ja, de meeste corporaties willen bij de woningtoewijzing de originele inkomensdocumenten zien die u heeft toegevoegd aan uw inschrijfgegevens. 
Welke inkomensdocumenten moet ik uploaden?
U voegt de documenten toe die u heeft gebruikt voor het bepalen van het inkomen. Dat wil zeggen in ieder geval de meeste recente inkomensverklaring of de definitieve of voorlopige aanslag Inkomstenbelasting van de Belastingdienst. Alleen als uw huidige inkomen sterk is gedaald of gestegen kunt u daarnaast eventuele salarisstroken of uitkeringsspecificaties toevoegen. Op de Inkomenspagina vindt u meer informatie over het op te geven inkomen.
Kan ik mij apart inschrijven als ik ook als medeaanvrager ingeschreven sta?

Nee, dat is niet mogelijk. U kunt één keer ingeschreven staan.

Kan ik mijn punten aan iemand anders overdragen?

Nee, het is niet mogelijk om uw punten aan iemand anders over te dragen. Het is ook niet mogelijk om de punten van twee inschrijvingen bij elkaar op te tellen.

Kan ik van een gezamenlijke inschrijving ook twee afzonderlijke inschrijvingen maken?

Ja, dit kan. De medeaanvrager moet dan worden uitgeschreven. Dit kunt u zelf doen als u bent ingelogd. Klik bij Mijn account op Profiel en vervolgens op Huishoudsamenstelling. Na de uitschrijving moet de medeaanvrager zich opnieuw inschrijven. De woningcorporatie kan de nieuwe inschrijfdatum wijzigen in de datum waarop u als medeaanvrager bij de hoofdaanvrager bent bijgeschreven. De corporatie kan u vragen hier een bewijs van te overleggen.

Welke personen mag ik opgeven bij mijn inschrijving?

Op de inschrijving geeft u een hoofdaanvrager op, een eventuele medeaanvrager en eventuele inwonende kinderen. Een hoofdaanvrager en een medeaanvrager moeten een zogeheten duurzame gemeenschappelijke huishouding (gaan) voeren.

Hoe kan ik registreren dat ik een urgentie of indicatie heb?
U kunt dit niet zelf registreren op uw inschrijving.

Een wijkvernieuwingsurgentie registreert uw corporatie. Heeft u een andere urgentie of een rolstoelindicatie dan registreert Woonurgentie Groningen dit.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.