Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Inkomen


 

Het inkomen dat u moet opvoeren bij uw inschrijving is het verzamelinkomen van uw huishouden. De hoogte van uw inkomen bepaalt voor welke woningen u in aanmerking komt.
Het verzamelinkomen is het inkomen dat u gedurende het lopende jaar ontvangt en dat door de Belastingdienst wordt vastgesteld. Het verzamelinkomen gebruikt u ook bij het aanvragen van huurtoeslag. U moet het verzamelinkomen opgeven van alle meeverhuizende personen, behalve van uw kinderen.

Inkomensverklaring van de Belastingdienst
Uw inkomen wordt gecontroleerd aan de hand van een inkomensverklaring van de Belastingdienst. U kunt uw inkomensverklaring direct downloaden op www.belastingdienst.nl door met uw DigiD in te loggen op Mijn Belastingdienst. Kijk daarna bij Inkomstenbelasting. Lukt dit niet, vraag dan uw inkomensverklaring aan via de Belastingtelefoon: 0800-0543 (binnen 5 werkdagen ontvangt u de inkomensverklaring per post). De inkomensverklaring mag niet ouder zijn dan twee jaar. Het bedrag op de inkomensverklaring kunt u invullen op uw inschrijving.

Indexering inkomen                                                                                                                                                          Op basis van de inkomensgegevens die u invult, wordt berekend wat uw verwachte inkomen van het huidige jaar is (uw inkomen wordt geïndexeerd). Dit geïndexeerde inkomen ziet u terug bij uw inschrijfgegevens. Jaarlijks stelt de Rijksoverheid de indexeringsfactor vast.

Uitzondering op inkomensverklaring
In sommige gevallen hoeft u geen inkomensverklaring te overleggen:

(Voorlopige) Aanslag
Doet u aangifte bij de Belastingdienst, dan kunt u uw inkomen ook aantonen met een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting die niet ouder is dan twee jaar.

Studenten
Voor voltijdstudenten (MBO/HBO/WO) volstaat een bewijs van ontvangst studiefinanciering of een bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling van het lopende studiejaar.

Statushouders
Voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) volstaat een COA-verklaring die niet ouder is dan zes maanden.

Huidig inkomen is anders dan op inkomensverklaring?
Een inkomensverklaring van de Belastingdienst is altijd een of twee jaar oud. Het kan zijn dat uw huidige inkomen is gedaald of gestegen. Met aanvullende gegevens, zoals een loonstrook (niet ouder dan zes maanden), een uitkeringspecificatie (niet ouder dan zes maanden) of met een jaaropgave (niet ouder dan één jaar) mag u aantonen dat uw inkomen nu veranderd is. Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening (van het voorgaande jaar).

Voeg de inkomensdocumenten toe aan uw inschrijving (uploaden)
Wij vragen u om per volwassene in uw inschrijving de documenten toe te voegen die u heeft gebruikt voor het bepalen van het inkomen. Meer informatie over het toevoegen van uw inkomensdocumenten vindt u terug op de pagina Inkomenscontrole.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.