Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Patrimonium


Christelijke Woningstichting Patrimonium is een actieve corporatie in de stad Groningen. Al sinds 1914 werken we vanuit onze eigen identiteit in de volkshuisvesting. We exploiteren circa 6.800 woningen, 25 winkels en 800 overige verhuureenheden. Het dagelijks onderhoud wordt grotendeels uitgevoerd door onze eigen technische dienst.

Woningaanvraagformulier
Patrimonium biedt haar leegstaande woningen niet aan via Woningnet. Wij hebben een eigen inschrijfsysteem, waarbij wij op zoek gaan naar een geschikte woning voor de mensen die bij ons staan ingeschreven. U kunt zich laten inschrijven bij Patrimonium door het invullen van het woningaanvraagformulier. Krijgt u liever een formulier toegezonden per post, dan kunt u dat aangeven via info@patrimonium-groningen.nl. Het formulier kunt u aan ons versturen via het antwoordnummer dat op het formulier staat. Graag wijzen wij u op het boekje ‘Op elk slot past een sleutel’, waarin u een overzicht aantreft van ons totale woningbestand.

Na uw inschrijving
U krijgt binnen vier weken na het toesturen van het formulier van ons een bewijs van inschrijving. Vervolgens gaan wij voor u op zoek naar een geschikte woning. Hoe snel u een woning krijgt toegewezen is onder anderen afhankelijk van uw opgebouwde puntenaantal bij WoningNet en het aantal huuropzeggingen dat bij ons binnenkomt.

Contactgegevens:

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.